Εικόνα5.jpg

7    Valaoritou str. – 15232 Athens -Gr                                                                                                            tel: +30 2106832149  mob. : 6944 861418 – email: qualitek@otenet.grqualitec@ptenet.gr

URL :  www.fqt-consulting.com

Εικόνα.png
Εικόνα1.jpg
περιεχομενα.png
αρχείο λήψης.jpg
επισήμανση αλλεργιογόνων.png
Εικόνα 11.png
Εικόνα3.png

σελίδες 5

η θ'εση των καταναλ.png
Εικόνα12.png
ΔΙΑΣΤΑΥΡ ΜΟΛΥΝΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ .......png
Εικόνα11.png
images.jpg
images (1).jpg
maycontain3.jpg
Ο συντάκτης του παρόντος .. VITAL .....png
il_340x270.2117948145_4ott.webp

 

Αποποίηση ευθύνης : Το παρόν έγγραφο συντάχτηκε για επαγγελματική χρήση του συντάκτη. Δεν αποτελεί πρόταση εφαρμογής ή υιοθέτησης του προς τρίτους.  Αποτελεί σύνοψη στοιχείων βιβλιογραφικής έρευνας   για την προληπτική επισήμανση αλλεργιογόνων  στα τρόφιμα . Από τον συντάκτη του  έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης της ορθότητας των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το κείμενο. Ο έχων την επιμέλεια της ιστοσελίδας fqt-consulting.com και συντάκτης του κειμένου δεν αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη γι&