Επικοινωνία 

Βαλαωρίτου 7 - 15232 Χαλάνδρι  - Αθήνα 

κιν. :  6944 861418  

URL  :    www.fqtmeatingmarketplace.com

email :  qualitek4649@gmail.com

              qualitec464@gmail.com

              vtsoukalas@qualitec-consulting.gr

              info@fqt-consulting.gr

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία