Επικοινωνία 

Βαλαωρίτου 7 - 15232 Χαλάνδρι  - Αθήνα 

τηλ. : 210 6832149

κιν. :  6944 861418  

URL  :    www.fqtmeatingmarketplace.com

email :  qualitek@otenet.gr

              qualitec@otenet.gr

              vtsoukalas@qualitec-consulting.gr

              info@fqt-consulting.gr

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία