Πηγή εικόνων :  http://www.hollandmeat.com/frameset.htm

μετάβαση  με  clicκ στην εικόνα 

Τρανς - Topside

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Νουά - Pork Silverside muscle

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Μηρός χ. δέρμα, χ. κόκκαλο, χ. λίπος ) (Pork Leg rindless deboned without fat)

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Μηρός , χ. κόκκαλο ) ( Pork - Leg deboned )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Μηρός χ. κόκκαλο ( Leg deboned )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Κρέας μηρού ( Pork- Shankmeat )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Ωμοπλάτη ( σπάλα ) , χωρίς : κόκκαλο , δέρμα , λίπος - Pork Schoulder , deboned, rindless, fatless

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Μηρός χ. δέρμα, χ. κόκκαλο , χ. λίπος ) (Pork leg rindless deboned without fat)

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Κότσι εμπρόσθιου άκρου - Shank meat

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Ωμοπλάτη - χ. κόκκαλο (Pork shoulder deboned)

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Ωμοπλάτη , χωρίς : κόκκαλο , δέρμα - Pork shoulder deboned rindless

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Ωμοπλάτη χ. κόκκαλο , χ. δέρμα, χ. λίπος (Pork shoulder deboned rindless without fat)

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λάπα - Flank

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λαιμός ( τράχηλος ) χ. κόκκαλο (Pork neck deboned)

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Τεμάχια κρέατος ( καθαρίδια ) περ. 10 % ορατό λίιπος - (pork trimmings 90-10 VL)

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

Τεμάχια κρέατος 80 - 20 VL ( Pork trimmings 80 - 20 VL )

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

Τεμάχια κρέατος 70-30 VL ( pork trimmings 70-30 VL )

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

Τεμάχια κρέατος 60 - 40 VL ( pork trimmings 60-40 VL )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Τεμάχια κρέατος κοιλιακών τοιχωμάτων ( belly trimmings )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Τεμάχια κρέατος κοιλιακών τοιχωμάτων -με δέρμα ( belly trimmings with rind )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λάπα κοιλιακών τοιχωμάτων - Porkbelly Flanks , rindless 65% CL.

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Μάγουλα χ. δέρμα ( συνδ. ιστό ) - jowl rindless without neckfat

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λίπος ράχης ( λιπώδης ιστός ) με δέρμα ( συνδετικό ιστό ) - backfat

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Κρέας στομάχου ( στομάχι ) - stomach

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Τεμάχια λίπους ( λαρδί ) χ. δέρμα - fat trimmings-rindless

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λίπος ( λιπώδης ιστός ) ράχης ,χ. δέρμα ( συνδ. ιστό ) - backfat rindless

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λίπος ράχης με συνδ. ιστό ( δέρμα ) - porkneckfat

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Λιπώδης ιστός ( λαρδί ) απο τον τράχηλο, χ, δέρμα ( συνδετιικό ιστό ) - ( Neckfat w/o rind )

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...