Οδηγός ενημέρωσης του επισκέπτη 

 

 

Στο πεδίο αυτό ο επισκέπτης μπορεί να βρεί σημαντικές  επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες για  τις  πρώτες ύλες  , τα συστατικά ή πρόσθετα και γενικότερα για κάθε τι που σχετίζεται  με το κρέας και την επεξεργασία του.σε προϊοντα κρέατος .

Το πεδίο  Ερωτήσεις - Απαντήσεις Τεχνολογίας Προϊόντων Κρέατος  παρέχει ένα θησαυρό Ερωτήσεων και αντίστοιχων Απαντήσεων  που συχνότατα προκύπτουν  στην πράξη για τον τεχνικό του κρέατος. 

 

Σε συνδυασμό με τις  πληροφορίες απο το πεδίο ΓΝΩΣΗ : Συστατικά για προϊοντα κρέατος , παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τις λειτουργικές τους ιδιότητες  και   η δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου συστατικού για τη σκοπούμενη χρήση κατα περίπτωση προϊόντος.

Τέλος , στο πεδίο  Ηλεκτρονική Αγορά - eShop  ανααζητήστε  συστατικά  και προμηθευτή  (-ές ) για το προϊόν κρέατος που σας ενδιαφέρει.