Εικόνα5.jpg

7    Valaoritou str. – 15232 Athens -Gr                                                                                                            tel: +30 2106832149  mob. : 6944 861418 – email: qualitek4649@gmail.com

qualitec46@gmail.com

URL :  www.fqt-consulting.com

Ευρωπαϊκή Ένωση -  Βότανα και μπαχαρικά – Νοθεία – Σημαντική μελέτη  συντονισμένη έρευνα – Σύγχρονες τεχνικές

EFSA – Σχέδιο γνωμοδότησης προς διαβούλευση ( Διατροφική  επισήμανση - FOP     -ισχυρισμοί υγείας στην  συσκευασία τροφίμων) .    

Οριστικοποίηση  επιστημονικών συμβουλών.                                                   

Προθάλαμος   ανασκόπησης-βελτίωσης   κριτηρίων του Nutri-score – Μικτό σύστημα ;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
εκπαίδευση
istockphoto-1291250225-1024x1024.jpg
Button 13
Button 12
Button 11
Button 10
Button 9
Button 8
Button 7
Button 6
Button 5
Button 4
Button 3
Button 2
Button 14
Button 15