Μείωση  αλατιού  (Na+/NaCl) στα τρόφιμα 

Τεχνολογική  πρόκληση αλλά και θέμα κοινωνικής ευθύνης (πλέον)  για τη Βιομηχανία Τροφίμων  

Μείωση Na+(NaCl) σε επεξεργασμένα τρόφιμα – Τεχνολογική προσέγγιση  

  • “ Eπίσημoς Έλεγxoς Τρoφίμων ”  / “ Εργαστηριακοί Χημικοί  Έλεγχοι “ 

  • Δυνατότητα Επιστημονική εκπροσώπηση

 

πληροφοριακό σημείωμα

​Επικοινωνούμεπληροφοριακό σημείωμα

Κατ΄έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους  -  Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο 

περίπτωση :  ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ 

Προχωρούμε στη θέσπιση  χρήσιμης  διαδικασίας  , ώστε να διασφαλίζεται   η   επιστημονική εκπροσώπηση των πελατών μας , που κατά τεκμήριο αποβαίνει επωφελής.

 

Για περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε  :    qualitek@otenet.gr   ( κ. Τσουκαλά ) ή στο τηλέφωνο  :  6944 861418

 

Ευρωπαϊκή Ένωση / Επισήμανση / FoP τροφίμων / Χρωματική κωδικοποίηση - Nutri-Score :  

  • Η προωθούμενη εναρμόνιση και υποχρεωτική       εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Χρήση ενιαίου χρωματικού κώδικα    αξιολόγησης   

  • Δοκιμές εφαρμογής του λογισμικού 

slide 1
slide 2
slide 3
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
slide 10
slide12
slide 11
slide 13
slide 14
slide 16
slide 17
slide 18
slide 18
slide 19
slide 20
Εικόνα15
ΑΡΘΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ συντάκτης Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Go to link