Εικόνα5.jpg

7    Valaoritou str. – 15232 Athens -Gr                                                                                                            tel: +30 2106832149  mob. : 6944 861418 – email: qualitek@otenet.grqualitec@ptenet.gr

URL :  www.fqt-consulting.com

Εικόνα.png
Εικόνα1.jpg
IMAGE HEAD.png
περιεχομενα.png
αρχείο λήψης.jpg
Εικόνα1.png
επισήμανση αλλεργιογόνων.png
Εικόνα 11.png
Εικόνα3.png

σελίδες 5

η θ'εση των καταναλ.png
Εικόνα12.png
ΔΙΑΣΤΑΥΡ ΜΟΛΥΝΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ .......png
Εικόνα11.png
images.jpg
images (1).jpg
Ο συντάκτης του παρόντος .. VITAL .....png
maycontain3.jpg
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ.png
προαπ.jpg
EPISHMOS ELEGXOS.png
ΕΠΙΣΗΜ ΑΛΛ- ΟΡΙΑ ΚΑΤΟΦΛ , ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ........png
il_340x270.2117948145_4ott.webp
VITAL .jpg

 

Αποποίηση ευθύνης : Το παρόν έγγραφο συντάχτηκε για επαγγελματική χρήση του συντάκτη. Δεν αποτελεί πρόταση εφαρμογής ή υιοθέτησης του προς τρίτους.  Αποτελεί σύνοψη στοιχείων βιβλιογραφικής έρευνας   για την προληπτική επισήμανση αλλεργιογόνων  στα τρόφιμα . Από τον συντάκτη του  έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξασφάλισης της ορθότητας των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το κείμενο. Ο έχων την επιμέλεια της ιστοσελίδας fqt-consulting.com και συντάκτης του κειμένου δεν αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες και δεν εγγυάται την ορθότητα των αναφερόμενων πληροφοριών σε εξωτερικές ιστοσελίδες αλλά ούτε η υπερσύνδεση μέσω συνδέσμων (links) στις ιστοσελίδες αυτές, ούτε υποδηλώνει επικύρωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποδοχή του περιεχομένου και ορθής μεταφοράς στοιχείων στο παρόν άρθρο.

Αλλεργιογόνα – Επισήμανση Τροφίμων         

Δήλωση  ορισμένων ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες

  • Επισήμανση/δήλωση  Αλλεργιογόνων - προσυσκευασμένα τρόφιμα 

  • Επισήμανση / δήλωση Αλλεργιογόνων – μη προσυσκευασμένα τρόφιμα  (χύμα)